DIAdny

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

již dva roky nám překazila pandemie Covidu-19 naše pravidelná setkání v Luhačovicích. Přestože jsme se velmi rychle přizpůsobili době a oba poslední výroční kongresy jsme udělali distančně, chybí nám osobní setkání přátel, které bylo tak typické pro naše diabetologické dny. Také vývoj v poslední době dokládá, že nás pandemie hned tak neopustí. Ale situace se mění a pevně věřím, že konec dubna 2022 by mohl poskytnout příležitost, abychom se v Luhačovicích opět potkali.

Dovolte mi proto, abych vás pozval na 58. diabetologické dny do malebného lázeňského města, které se stalo tradičním jarním dějištěm výročního kongresu věnovaného diabetu.

Dynamický rozvoj oboru se odráží zejména v posledních letech v odborném programu, který přináší výsledky nových léčebných možností spolu s rozvojem technologií. Jsme rádi, že diabetologie se promítá i do řady dalších oborů, což obohacuje spektrum jak odborných sdělení, tak návštěvníků kongresu. Kongres se stal místem setkání diabetologů i lékařů různých odborností, ale především setkáním mnoha přátel. Jsem přesvědčen, že 58. diabetologické dny přinesou žhavé novinky, které obohatí naše poznání.

Přijeďte do Luhačovic v krásných jarních dnech, abyste si odvezli mnoho hezkých vzpomínek.

Jan Škrha
gap 20x5


Copyright © 2013 Galén Symposion, All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.